Alferez 2011 - Componentes

L'Alferes

¡Qual ventura serie esta si ploguiesse al Criador
que assomasse essora el Çid Campeador!
Cantar de Mio Cid (v2741-2742)

( ¡Qué gran ventura sería, ojalá lo quisiese Dios,
que asomase ahora el Cid Campeador! )

En una assemblea extraordinària celebrada el 16 d'octubre de 2009, la Filà Cids va designar a la persona que serà el seu primer Alferes del segle XXI, proclamant en el càrrec a VICENTE JORGE SERRA SEMPERE.

Vicent no va necessitar cercar grans mestres que li ensenyaren el que és la Festa perquè des de ben xicotet va poder veure en la seua pròpia casa i a través dels seus pares (Vicent i Carmensin) el que és estimar la Festa, treballar per la Festa i gaudir i respectar la Festa. El seu primers passos festers els va donar vestit de Contrabandista, seguint els desitjos de la seua àvia paterna. Però allà pels anys 80 (en concret en 1988) va entrar a formar part de la Filà Cids a la qual ara tindrà l'honor de representar com a Alferes.


La Favorita

¡ Muxier doña Ximena , grado al Cria(a)dor!
Cantar de Mio Cid (v2196)

(-Mi mujer, doña Jimena, ¡gracias al Creador!)

Júlia Serra Company no oblidarà mai aquell divendres en el qual Vicent, el seu pare, va plantejar a casa la possibilitat d'assumir el càrrec d'Alferes de la Filà Cids l'any 2011.

Quan Julia, la seua mare, va manifestar el seu desig que el càrrec de Favorita l'ostentara Júlia, aquesta no va parar de donar salts d'alegria.

No serà aquesta la seua primera experiència en el món de la Festa, ja que va participar al costat dels seus pares en la gran Capitania de la Filà Alcodians de l'any 2008 del nostre bon amic i ara cavaller Nando Santonja.

Ara el seu paper serà diferent. Coneix i assumeix la responsabilitat del seu càrrec de Favorita, però açò no li fa perdre gens d'il•lusió.

A més en aquest il•lusionant repte es veurà abrigallada per tot el grup i ,en particular, per les familiars i amigues que l'acompanyaran com a dames.

Compta impacient els dies que falten per a eixe anhelat migdia del mes de maig en el qual baixarà des de Sant Nicolauet com la...

...Favorita de l'Alferes de la Filà Cids!!


Els Cavallers

...con estos cavalleros quel sirven a so sabor
A priessa cantan los gallos e quieren quebrar albores
quando lego a San Pero el buen Campeador
Cantar de Mio Cid (v234-236)

(Deprisa cantan los gallos y van a romper albores,
cuando llegó a San Pedro el buen Campeador
con estos caballeros que le sirven a satisfacción.)

En el transcurs d'un cerimoniós acte celebrat el dissabte 25 de setembre de 2010 en els locals de la Filà Cids, Vicent Serra Sempere, Alferes Cristià 2011, va procedir a nomenar als distingits cavallers del seu exèrcit atorgant-los la seua confiança.

Disset seran els cavallers encarregats de la defensa i protecció del seu Alferes i de tot el poble d'Alcoi davant els assalts de les tropes liderades per Al Azraq.

Els Cavallers son:

Jaume Abad i Llinares
Juan José Casasempere Sanus
Víctor Gandía García
Ismael Gisbert Plaza
Quique Llácer Linares
Juan Carlos Pastor Gironés
David Pecharromán Peña
Paco Pons Payá
Alfredo Ribas Jordá
Nando Santonja Sanz

     

Luis Sanus Vitoria
Paco Sanus Vitoria
Vicente Serra Olcina
Ismael Sirvent Mota
Rafael Urbano Chamizo
Rafael Vicente Company
David Sempere Solar 

i com a col-laborador:

David Serra Sempere 


Les Dames

Reçibien lo las dueñas que lo estan esperando,
mio Çid finco ant'ellas tovo la rienda al cavallo
¡A vos me omillo, dueñas! Grant prez vos he gañado,
vos teniendo Valençia e yo vençi el campo;
Cantar de Mio Cid (v1746-1749)

(Lo recibieron las damas, que lo estaban esperando.
Mio Cid se paró ante ellas, tuvo riendas al caballo:
-Humildes saludos, damas, gran honor os he ganado;
vosotras guardabais Valencia y yo vencía en el campo. )

Júlia Serra Company, favorita de l'Alferes, està acompanyada en tot moment per la seua cort de dames, formada per un nodrit grup d'amigues, familiars i parelles dels cavallers.

El grup de dames que van manifestar la seua llealtat i respecte a la favorita de l'Alferes està integrat per:

Lirios Abad
Elena Angulo
Nuria Aracil
Marta Balaguer
Sones Casasempere
Auxi Company
Gracia Company
Julia Company 

   

Alicia Doménech
Gemma Espí
Cristina Expósito
Nuria García
Raquel Ibáñez
Tamara Lancis
Guadalupe Olcina
Irene Navarro 

   

Ana Pascual
María Pascual
Diana Pastor
Lia Pastor
Vera Pastor
Aitana Peinado
Raquel Reolid

   

Nuria Santonja
Lucía Sanus
Rosa Sanus
Mª Carmen Sempere
Carmina Serra
Alicia Ureña
Lara Vicente
 


Mossén Torregrossa

El abbat don Sancho christiano del Criador
rezava los maitines abuelta de los albores
i estava doña Ximena con çinco dueñas de pro
rogando a San Pero e al Criador
¡Tu que a todos guias val a mio Çid el Campeador!
Cantar de Mio Cid (v 237-241)

(El abad don Sancho, cristiano del Señor,
rezaba los maitines al tiempo del albor;
allí estaba doña Jimena con cinco damas de pro,
rogándoles a San Pedro y al Criador:
-Tú, que a todos guías, protege a mio Cid el Campeador.-)

Javier Ruiz Doménech va complir un dels seus somnis en el món de la Festa en representar la figura de Mossèn Torregrossa.

El que ja per l'any 1997 va començar com un comentari de filà, manifestant que seria el pròxim Mossèn Torregrossa de la Filà Cids, és a punt de convertir-se en tota una realitat.

Amb la seua simpatia i cordialitat, Javi ha sigut un més des del primer dia per al grup de cavallers i l'Alferes. Per açò, des d'ací alcem les nostres copes per a brindar amb ell al crit de....

Visca Mossèn Torregrossa !!!


Altres Membres

"la conpaña del Çid creçe e la del rey mengo,
grandes son las yentes que van con el Campeador
adeliñan pora Valencia la que en buen punto gano"
Cantar de Mio Cid (v 2165-2167)

(el séquito del Cid crece y el del rey disminuyó,
mucha es la gente que va con el Campeador,
se dirigen a Valencia, la que en buen momento ganó.)

L'exèrcit de Rodrigo Díaz de Vivar que va prendre els carrers d'Alcoi en el mes de maig de 2011 es completà amb un nombrós grup de fidels i incondicionals escuders, templaris, mercenaris...

Sense tots i cadascun d'ells no haguera segut possible portar a bon port aquest projecte de l'Alferecia cristiana de la Filà Cids.

GRACIES A TOTS